Ielīgošanas pasākums

23.jūnijā plkst.15.00 laukumā pie tautas nama Jāņu ielīgošanas pasākums

Skatīt: AFIŠA