Cīruļu baptistu draudze aicina

KATRA MĒNEŠA 1. UN 3. SVĒTDIENĀ PLKST. 11.00 CĪRUĻU BAPTISTU BAZNĪCĀ SVĒTDIENSSKOLAS NODARBĪBAS.

NĀC UN PIEDALIES!