Svecīšu vakars

Svecīšu vakars Valdgales pagasta kapsētās 4.novembrī

Sumbru — 13.00, Kalnu — 14.00, Frītagu — 15.00

Skatīt — Afiša