Foto izstāde

12.jūnijs — 12.jūlijs

«Pagastmājā» 2.stāvā

foto izstāde «Tveru mirkli, lai paturētu»