TALKA 2017

Piedalīsimies pagasta sakopšanā visu nedēļu!

18. un 19.aprīlī plkst.15.00 — labiekārtošanas darbi pie Pūņu pamatskolas;

21.aprīlī plkst.10.00 — Cīruļos pie baznīcas (labiekārtošanas darbi);

21.aprīlī plkst.15.30 — Pūņu centrā;

22.aprīlī — sakopsim savus pagalmus.