Paziņojums

No 2017.gada 1.aprīļa ūdenssaimniecības pakalpojumus Pūņās un Cīruļos nodrošinās SIA «Talsu ūdens». SIA «Talsu ūdens» aicina iedzīvotājus pārslēgt līgumus par ūdenssaimniecības pakalpojumiem

2017.gada 7.aprīlī no plkst. 9.00-13.00

2017.gada 11.aprīlī no plkst. 14.00-18.00

Valdgales pagasta pārvaldes telpās, līdzi ņemot:

1. personu apliecinošu dokumentu;

2. zemesgrāmatu apliecību;

3. nepieciešamības gadījumā — īres vai nomas līgumu; pilnvaru.

SIA «Talsu ūdens» tel. 63222216