SIA "TELE2" bāzes stacijas un sakaru masta būvniecības iecere

Mobilo telekomunikāciju bāzes stacijas

būvniecības iecere Pūņās

Būvniecības iecere „Mobilo telekomunikāciju bāzes stacija un sakaru masts Pūņās, Valdgales pagastā, Talsu novadā", kadastra apzīmējums 88920090289, ir nodota publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Būvniecības ierosinātājs – SIA „Tele2" (reģ. Nr. 40003272854, adrese: Dēļu iela 5, Rīga, LV-1004, kontaktpersona: Pēteris Dekants, mob. tālr. 20020518).

Būvprojekta izstrādātājs – SIA „BM-projekts"

(reģ. Nr. 40103196966, adrese: Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167, kontaktpersona: Mārtiņš Blumentāls, mob. tālr. 29762257).

Publiskā apspriešana notiks no 1. marta līdz 3. aprīlim.

Ar būvniecības ieceres dokumentiem var iepazīties Valdgales pagasta pārvaldē, adrese: „Pagastmāja", Pūņas, Valdgales pagasts, Talsu novads, tās pieņemšanas laikos, kā arī pašvaldības mājaslapā internetā: www.talsi.lv.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums norisināsies

22. martā plkst. 17.00 Valdgales tautas namā Pūņās.

Rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus līdz 30. martam sūtīt Valdgales pagasta pārvaldei uz adresi: „Pagastmāja", Pūņas, Valdgales pagasts, Talsu novads, LV-3253 vai arī elektroniski uz e-pastu: valdgale.parvalde@talsi.lv