Seminārs

20.janvārī plkst. 13.00 Valdgales tautas namā seminārs par LEADER finansējuma piesaistes iespējām uzņēmējdarbības veicināšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai lauku apvidos.

Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni Guntai Abajai — 29172814 vai Evitai Roģei — 29295234, vai rakstot: zba@dundaga.lv vai info@12krasti.lv