Deputātu pieņemšana decembrī

VALDGALES PAGASTA PĀRVALDĒ TALSU NOVADA DEPUTĀTI APMEKLĒTĀJUS PIEŅEMS

1. 13.12.2016. 17.00-18.00 — DAIGA FELDMANE un ANDRIS DZENIS

2. 20.12.2016. 17.00-18.00 — NORMUNDS TROPIŅŠ UN VILNIS PŪCĪTIS