Apbalvojumi Valsts svētkos


Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienas svinīgajā pasākumā «Ceļš uz mājām» 2016.gada 17.novembrī plkst. 17.00 Valdgales tautas namā tiks pasniegti Talsu novada pašvaldības apbalvojumi.


Apbalvojums «Talsu novada Goda balva»:

1. Īrisai SAVICKAI, V. Norenbergas ģimenes ārsta prakses ārsta palīdzei, – par augsti profesionālu un godprātīgu darbu medicīnas jomā;

2. Ilgai MARTĪNEI, Pūņu pamatskolas skolotājai, – par mūža ieguldījumu izglītības jomā Valdgales pagastā;

3. Anitai BOITMANEI, Latvijas Sarkanā Krusta Kurzemes komitejas izpilddirektorei, sociālās aprūpes centra „Stūrīši" direktorei, – par augsti profesionālu darbu sociālajā jomā.

Apbalvojums «Talsu novada Pateicība»:

1. Marutai MURAUSKAI – par ilggadēju un godprātīgu darbu pirmskolas izglītības iestādē «Kamenīte»;

2. Renātei ŠTEINBERGAI – par ilggadēju un godprātīgu darbu izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanā Valdgales pagastā;

3. Zanei TREIDEI-MORGUNAI – par ieguldīto darbu sabiedriskajās aktivitātēs Valdgales pagastā;

4. Ilzei MACKĒVIČAI – par radošu vaļasprieka izkopšanu un 1.vietu Talsu novada pašvaldības fotokonkursā «Vasara Talsu novadā 2016»;

5. Baibai ZABIŅAKAI – par neatlaidīgu darbu iedzīvotāju apkalpošanā tirdzniecības uzņēmumā «Kurzemīte»;

6. Vladislavam SAVINAM – par atsaucību un dalību Valdgales pagasta un Talsu novada sporta aktivitātēs;

7. Annai ČIVČEI-VAIVODEI -par ilggadēju un godprātīgu darbu Valdgales pagastā.