Mārtiņtirgus 10.novembrī plkst.14.15 Pūņu pamatskolas zālē

Interesenti aicināti tirgū pārdot mājās gatavotus kārumus, rudens veltes un citus darinājumus un padomāt par skaistu noformējumu un cenu zīmēm.