Svecīšu vakars

SVECĪŠU VAKARS

Valdgales pagasta kapsētās

2016.gada 5.novembrī

13.00 — SUMBRU

14.00 — KALNU

15.00 — FRĪTAGU