Iedzīvotāju sapulce

IEDZĪVOTĀJU SAPULCE

2016.GADA 4.OKTOBRĪ PLKST. 17.00

AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS UZ SAPULCI

VALDGALES TAUTAS NAMĀ

Darba kārtībā:

1.PĀRVALDES PREZENTĀCIJA PAR PAVEIKTO 2015.-2016.GADĀ UN PLĀNOTAJIEM DARBIEM 2017.-2019.GADĀ2.TIKŠANĀS AR TALSU NOVADA PAŠVALDĪBAS PĀRSTĀVJIEM 3.DISKUSIJAS, IEROSINĀJUMI, JAUTĀJUMI.