Konkurss - skate

Konkursa «Talsu novada sakoptākā pilsēta un pagasts»

komisijas apmeklējums Valdgales pagastā

29.jūnijā