Pasākumi maijā

Pasākumi maijā

Valdgales tautas namā


Datums

Pasākums

4.05.

plkst. 12.00

Pūņu amatierteātra izrāde A. Rubenis

«Aizver actiņas un smaidi»

10.05.


«Man balstiņa tālu skan»

Ģimenes dienu atzīmēsim kopā ar

Vokālo grupu «Tonis» Kristīnes Brokas vadībā

20.05.

plkst. 14.30

Pūņu pamatskolas skolēnu koncerts

«Ar pavasari saujā»