Iedzīvotāju sapulce


Iedzīvotāju sapulce

Aicinām interesentus piedalīties Valdgales pagasta iedzīvotāju sapulcē

2016.gada 20.aprīlī plkst. 17.30 Valdgales tautas namā.

Sapulcē piedalīsies Talsu novada pašvaldības un SIA «Talsu namsaimnieks» pārstāvji.

Būsim pateicīgi par Valdgales pagasta pārvaldei iepriekš iesūtītiem jautājumiem, tel.63291252, e-pasts:valdgale.parvalde@talsi.lv