Ievērībai

AICINĀM "ĀBELĪŠU" KŪTIŅU LIETOTĀJUS LĪDZ 2016.GADA 10.MARTAM SNIEGT INFORMĀCIJU VALDGALES PAGASTA PĀRVALDES VADĪTĀJAI PAR TURPMĀKO KŪTIŅU UN ŠĶŪNĪŠU IZMANTOŠANU UN VIETAS SAKĀRTOŠANU