PIEŅEM TALSU NOVADA DOMES DEPUTĀTI

2016.GADA 8.MARTĀ 17.00-18.00 VALDGALES PAGASTA PĀRVALDĒ

APMEKLĒTĀJUS PIEŅEMS TALSU NOVADA DOMES DEPUTĀTI

JUZEFA KĻAVA OĻEGS SOLOVJOVS ANDIS ASTRĀTOVS ZINTIS VICINSKIS