TALSU NOVADA DOMES DEPUTĀTA PIEŅEMŠANA

2016.GADA 16.FEBRUĀRĪ 17.00-18.00

VALDGALES PAGASTA PĀRVALDĒ

APMEKLĒTĀJUS PIEŅEMS

TALSU NOVADA DOMES DEPUTĀTS

ALFONS SPĒKS