Latvijas valsts svētku svinīgs sarīkojums

16.novembrī plkst.19.00 Valdgales tautas namā Latvijas valsts 100-gadei veltīts svinīgs sarīkojums — apbalvojumu pasniegšana, svētku koncerts, svētku balle (21.00).

APBALVOJUMI VALSTS SVĒTKOS

Latvijas Valsts svētku svinīgajā pasākumā «Būt latvietim»2018.gada 16.novembrī plkst.19.00 Valdgales tautas namā tiks pasniegti Talsu novada pašvaldības apbalvojumi

"Talsu novada GODA balva" un"Talsu novada PATEICĪBA"

 • 1.Mārītei EKŠTEINEIpar nozīmīgu ieguldījumu Valdgales pagasta vides vizuālā tēla veidošanā;
 • 2.Elmaram Vilnim APŠKRŪMAMpar ilggadēju aktīvu piedalīšanos un brīvprātīgu ieguldījumu Valdgales pagasta kultūras un sporta dzīvē;
 • 3.Baibai un Andrim ZĒLĒMpar aktīvu piedalīšanos un brīvprātīgu ieguldījumu Valdgales pagasta kultūras un sporta dzīvē;
 • 4.Dainim OZOLIŅAMSIA «Pindstrup Latvia» autobusa vadītājam – par ilggadēju un godprātīgu darbu Valdgales pagastā;
 • 5.Agnesei un Pēterim OZOLIŅKEVICIEMpar ieguldījumu ģimenisko vērtību stiprināšanā sabiedrībā;
 • 6.SIA «PRETPILS» – par nozīmīgu ieguldījumu saimnieciskās darbības attīstībā Talsu novadā;
 • 7.Jānim LEJNIEKAM– par nozīmīgu ieguldījumu pašvaldību darbā pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas;
 • 8.Aldai RIEKSTIŅAIpar nozīmīgu ieguldījumu pašvaldību darbā pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas;
 • 9.Solveigai JĒGERMANEIpar aktīvu brīvprātīgu darbu kultūras jomā Valdgales pagastā;
 • 10.Smaidai SPROĢEIpar aktīvu brīvprātīgu darbu vides sakopšanā Valdgales pagastā;
 • 11.Valentīnai JEFIMOVAIpar aktīvu brīvprātīgu darbu kultūras un sporta jomā Valdgales pagastā;
 • 12.Ņinai IVANOVAIpar aktīvu brīvprātīgu darbu kultūras un sporta jomā Valdgales pagastā.

***

Ģimenes ārstei Vitai NORENBERGAI tiks pasniegts Talsu novada pašvaldības apbalvojums «Talsu novada ATZINĪBAS balva» Valsts svētku svinīgajā sarīkojumā 2018.gada 18.novembrī plkst. 13.00 Talsu sporta hallē, K.Mīlenbaha ielā 32a – par būtiskiem nopelniem veselības aprūpes jomā Talsu novadā.