Kapu svētki Valdgales pagasta kapsētās 2018.gadā

Frītagu (Romas katoļu dr.) — 28.jūlijā plkst.15.00

Sumbru — 28.jūlijā plkst. 13.00

Frītagu (ev.lut.dr.) — 25.augustā plkst.14.00